OFERTA HANDLOWA WIOSNA 2023

KUKURYDZA SIEWNA

ZBOŻA JARE

– jęczmień jary – Feedway, Kucyk, Farmer, Laser – 240 zł za 100 kg*

– owies – Gepard,

 pszenica jara – Ostka Smolicka, Telimena – 250 zł za 100 kg*

Arabella,

– pszenżyto jare – Dublet, Mazur

W/w nasiona pochodzą z reprodukcji w: Hodowlach Roślin,  Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG i gospodarstw nasiennych.

SADZENIAKI ZIEMNIAKA w stopniu KL A / oryginał /

– Bellarosa, Denar, Jurek, Owacja, Ignacy, Tajfun,

 Vineta 215 zł za 100 kg *

ROŚLINY STRĄCZKOWE

ŁUBIN WĄSKOLISTNY: Karo, Swing, Oskar

ŁUBIN ŻÓŁTY: Baryt, Mister

GROCH SIEWNY: Batuta, Turnia (Peluszka)

MIESZANKI TRAW PASTEWNYCH I GAZONOWYCH W ATRAKCYJNYCH CENACH

Prowadzimy kontraktację nasienną zbóż, traw, łubinów, grochu, wyki, gorczycy białej, facelii błękitnej i innych. Szczegółowe informacje pod tel. 43 827 13 31, 43 822 43 57, 43 675 22 09, 795 131 595.

Sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju: 501 542 743, 500 158 546, 795 131 595

„Centrala Nasienna Sp.z o.o. w Sieradzu” powstała w 1996 r na bazie przekształconego w spółkę pracowniczą Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Nasiennego ” Centrala Nasienna ” w Sieradzu i jest firmą z ponad 60 – letnią tradycją nasiennictwa. Spółka zajmuje się reprodukcją i obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi hodowlami roślin oraz firmami nasiennymi w kraju i za granicą. Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja nasienna traw, sadzeniaków ziemniaka, zbóż, roślin strączkowych, a ponadto sprzedaż we własnych sklepach ogrodniczych w Sieradzu i Łasku.
Oferujemy odpowiadający standardom unijnym pod nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wysokiej jakości materiał siewny: traw, mieszanek trawnikowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka odmian krajowych i zagranicznych, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, roślin strączkowych i innych rolniczych.
Systematycznie zwiększamy produkcję nasienną, doskonalimy technologię czyszczenia, zaprawiania i konfekcjonowania nasion i sadzeniaków ziemniaka oraz skupu i sprzedaży, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów i firm.
Zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu
dr inż Krzysztof Nowak

Nasze produkty:

Mieszanki gazonowe i drogowe
Mieszanki pastewne
Zboża ozime i jare
Sadzeniaki ziemniaka
Kukurydza
Nasiona roślin bobowatych (strączkowych)
Nasiona roślin motylkowatych drobnonasiennych
Inne rolnicze (w tym poplonowych)
Mieszanki poplonowe
Nasiona traw
Środki ochrony roślin
Pasze
Asortyment ogrodniczy