Trawnik ma wiele zalet krajobrazowych, estetycznych, przyrodniczych, rekreacyjno – sportowych Mieszanki gazonowe sporządzamy z określonych gatunków traw wieloletnich odpornych na wymarzanie i odmian o wolnym tempie wzrostu oraz walorach dekoracyjnych takich jak: wąska blaszka liściowa, intensywny zielony kolor, odporność na niskie i częste koszenie oraz dobre zadarnienie trawnika.
Poniższe rodzaje mieszanek zostały skomponowane z uwzględnieniem : rodzaju użytkowania trawnika, warunków glebowych i wilgotnościowych, dostępu światła i wrażliwości na zasolenia gleb.
Staramy się komponować mieszanki w oparciu o najlepsze rodzime odmiany traw gazonowych i uzupełniając je pozostałymi.

MIESZANKI TRAW GAZONOWYCH GOLDEN LINE

Mieszanka przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane, odporna na udeptywanie i rozrywanie. Wymaga gleb średnio użyźnionych, o przeciętnym uwilgotnieniu. Przeznaczona na obsiew terenów sportowych, placów zabaw oraz terenów intensywnie użytkowanych.

Mieszanka dostępna w opakowaniach kartonowych 1kg.

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleby i różne sposoby uzytkowania. Polecana do obsiewu w ogrodach, trawnikach osiedlowych i przydomowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Mieszanka dostępna w opakowaniach kartonowych 1kg.

Mieszanka przeznaczona na tereny suche. Skomponowana z gatunków o niskich wymaganiach wilgotnościowo-glebowych. Uzyskujemy trawnik o walorach dekoracyjnych, dobrze znoszacy nasłonecznienie, niedobór wilgoci i mroźne zimy. Umiarkowanie odporna na udeptywanie.

Mieszanka dostępna w opakowaniach kartonowych 1kg.

 

Mieszanka ekskluzywna, przeznaczona na tereny intensywnie użytkowane, sportowe i reprezentacyjne. Wymaga gleb żyznych, dobrze uwilgotnionych

Mieszanka dostępna w opakowaniach kartonowych 1kg.

 

Mieszanka traw przeznaczona do regeneracji istniejącego trawnika. Może być również wykorzystana do zadarniana  trudnych miejsc jak: skarpy, groble, rowy melioracyjne i nasypy. Przewaga rajgrasów angielskich gwarantuje ochronę dla wolniej kiełkujących kostrzew uzyskując szybko zwarte zadarnianie.

Mieszanka doskonale nadająca się na obsiew terenów zielonych na miejsca o słabszym nasłonecznieniu, bądź pozostających na stałe w cieniu.