Łąki, pastwiska i przemienne użytki zielone stanowią podstawowe źródło cennych pasz. Wysoka wartość pokarmowa, strawność, smakowitość i zawartość witamin sprawiają, że pasze łąkowo-pastwiskowe są w żywieniu zwierząt gospodarskich /przeżuwaczy/ najlepszymi i najtańszymi paszami objętościowymi. W Polsce nie w pełni wykorzystujemy potencjał produkcyjny trwałych i przemiennych użytków zielonych głównie z uwagi na zły skład runi trawiarskiej. Podstawowe znaczenie przy sporządzaniu mieszanek pastewnych ma dobór gatunków i odmian oraz ich udział w runi warunkujący duży i wartościowy potencjał produkcyjny. Mieszanki pastewne dobieramy stosownie do kierunku użytkowania, odnowienia i warunków klimatyczno – glebowych rejonu.

OPAKOWANIA MIESZANEK PASTEWNYCH: 5kg, 10kg, według indywidualnego zamówienia

Do intensywnego użytkowania na gleby średniożyzne z uregulowaną gospodarką

Mieszanka traw z motylkowatymi zapewnia paszę o wysokiej zawartości białka i dobrej smakowitości. Odpowiedni udział traw zapewnia dobre zakiszanie zielonej masy. Po zbiorze kolejnego pokosu następuje szybkie odrastanie runi i duża równomierność plonowania poszczególnych pokosów. W okresie wegetacji można uzyskać powyżej 3 pokosów z przeznaczeniem na siano i sianokiszonkę. Wysoka zawartość motylkowatych pozwala obniżyć dawkę nawożenia azotowego.

Norma wysiewu 35 kg/ha.

Do średnio intensywnego użytkowania na gleby mniej żyzne i piaszczyste

Mieszanka z udziałem życicy trwałej (2N), kostrzewy czerwonej, kostrzewy trzcinowej i kupkówki charakteryzuje się odpornością na okresowe niedobory wody. Udział roślin motylkowatych zwiększa zawartość białka w zielonej masie. W okresie wegetacji uzyskujemy 3 pokosy zielonej masy z przeznaczeniem na siano lub sianokiszonkę.

Norma wysiewu 40-45 kg/ha.

Na gleby torfowe o nieuregulownych stosunkach wodnych

Mieszanka traw z koniczyną szwedzką dobrze znosząca nadmierne uwilgotnienie gleby. Specyficzne cechy gatunków tworzących ruń zapewniają uzyskanie dobrych plonów zielonej masy z przeznaczeniem na siano.

Norma wysiewu 40-45 kg/ha.

Do intensywnego użytkowania na gleby średniej żyzności

Mieszanka przeznaczona na tereny użytkowe, na gruntach ornych, glebach średniożyznych z uregulowaną gospodarką wodną. Życica zapewnia szybki przyrost masy zielonej, koniczyna zwiększa zawartość białka w zielonej masie. Mieszanka przeznaczona na sianokiszonkę i kiszonkę.

Norma wysiewu 35 kg/ha.

Mieszanka skomponowana z gatunków traw i koniczyn o dużej produktywności zapewnia szybki przyrost masy zielonej o dużej strawności i smakowitości. Udział kostrzewy i życicy trwałej zapewnia wysoką wartość zielonej masy. Mieszanka nadaje się świetnie na sianokiszonkę i kiszonkę.

Norma wysiewu 40-45 kg/ha.

Do mniej intensywnego użytkowania na wszystkie rodzaje gleb

Uniwersalna mieszanka traw i motylkowatych skomponowana z gatunków o zróżnicowanych wymaganiach tworzących doskonałą ruń wykorzystywaną zarówno w użytkowaniu łąkowym jak i pastwiskowym. Mieszanka sprawdzona w szerokiej praktyce w gospodarstwach o mniejszej intensywności produkcji przy niższym poziomie nawożenia.

Norma wysiewu 40-45 kg/ha.

Do intensywnego użytkowania o glebach o średniej żyzności

Mieszanka przydatna na trwałych użytkach zielonych. Udział koniczyny białej poprawia strawność i smakowitość runi. Mieszanka pozwala na stosunkowo wczesne uzyskanie doskonałego pastwiska, jak również zielonej masy do zakiszania.

Norma wysiewu 35-40 kg/ha

Do średnio intensywnego użytkowania o glebach o mniejszej żyzności i na stanowiska suche

Mieszanka bardzo przydatna na większość trwałych uzytków zielonych w Polsce z uwagi na botanicje gleb. Udział w runi gatunków traw dobrze znoszących suszę i koniczyny białej zapewnia uzyskanie dobrych plonów o wysokiej wartości paszowej.

Norma wysiewu 40-45 kg/ha