W krajowym Rejestrze Odmian /KRO/ jest 106 odmian ziemniaków /stan na 10 lutego 2022 r/
Odmian krajowych jest 79 / w tym 16 to odmiany regionalne / natomiast 26 to zagraniczne.
Dużo odmian na krajowy rynek trafia bezpośrednio z Katalogu Unijnego / CCA/ który obecnie zawera ich 1672.
Pomimo dużego wyboru istotne znaczenie na krajowym rynku ziemniaka jadalnego ma jedynie kilkanaście odmian.
Centrala Nasienna Sp.z o.o. w Sieradzu współpracuje z polskimi i zagranicznymi hodowlami ziemniaka oferując sadzeniaki zarówno z produkcji krajowej jak i importu.
Sadzeniaki oferowane są w opakowaniach a 25 lub 50 kg na paletach a dla dużych odbiorców
w Big Bagach a 500 lub 1000 kg / indywidualne zamówienia/.


Członek Komisji d/s rejestracji odmian COBORU
dr inż. Krzysztof Nowak