Mieszanki przeznaczone są do obsiewy autostrad, poboczy dróg, pasów zieleni przy drogach jak również rowów przydrożnych. Dopasowane gatunki traw doskonale radzą sobie w różnych rejonach środowiskowych panujących w okolicach szlaków komunikacji. Zastosowane rodzajetraw charakteryzują się dobrą odpornością na zasolenie terenu, a także suszę.

Zapraszamy do zapoznania się z nasą ofertą dotyczącą mieszanek drogowych i specjalistycznych do obsiewu pasów zieleni wzdłiż autostrad i dróg (w tym pasy rozdziału i przydrożne rowy) w różnych warunkach glebowych i miejscowych. Oferujemy także mieszanki na miejsca słabe i o dużym kącie nachylenia przeznaczone do obsiewu zboczy, skarp, hałd, wysypisk i innych miejsc, które są podatne na warunki atmosferyczne. Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 43 827 13 31, 43 822 43 57. Zapraszamy