Nasiona zbóż produkowane są w gospodarstwach nasiennych, hodowlach roślin i zakładach doświadczalnych IUNG, SGGW.
Zaprawiony materiał siewny oferowany jest w workach 25 kg na paletach lub na indywidualne zamówienie w Big Bag 500 lub 1000 kg.
Oferujemy nasiona o podwyższonej standartach – kwalifikant plus oraz nasiona bezpośrednio z hodowli.