Wykorzystywane są do zakładania trawników, stanowiących tło dla wszelkich obiektów architektonicznych. Do sporządzania tych mieszanek stosuje się odmiany traw, które w odróżnieniu do form pastewnych charakteryzują się wolnym tempem wzrostu oraz posiadają doskonałe walory dekoracyjne takie jak: drobna blaszka liściowa, intensywny zielony kolor, odporność na niskie i częste koszenie, dobre zagęszczenie trawnika oraz zadarnianie obsianego terenu. Gatunki traw użyte w mieszankach gazonowych muszą być również wieloletnie oraz odporne na wymarzanie.