Oferujemy producentom nasiona odmian najbardziej przydatnych do danych warunków, znanych i chętnie kupowanych dających możliwości uzyskania wysokich jakościowych plonów, akceptowanych przez rynek oraz najnowszych odmian stwarzających takie możliwości.

Produkty
Mieszanki gazonowe
I drogowe
Mieszanki pastewne
Zboża ozime
Zboża jare
Sadzeniaki ziemniaka
Kukurydza
Nasiona roślin bobowatych / strączkowych /
Nasiona roślin motylkowatych drobnonasiennych
Inne rolnicze / w tym poplonowe /
Mieszanki poplonowe,
Nasiona traw